Kerktelefoon - Kerkradio

Kerkradio of kerktelefoon anno Nu, maakt gebruik van Internet om mensen naar de diensten in hun eigen kerk te laten luisteren. Dit kan 'live' zijn of op een later tijdstip door middel van een automatisch aangemaakte opname. Kerkradio of kerktelefoon is zo eenvoudig in gebruik gemaakt dat zowel ouderen thuis als kosters in de kerk er geen enkele moeite mee hebben.

kerkdienst

Hoe werkt het?

Kerkradio is eigenlijk een beter begrip dan kerktelefoon en doet recht aan de mogelijkheid dat mensen overal met een internettoegang mee kunnen luisteren met een dienst. 

  1. In de kerk komt een 'kerkzender' te staan. Deze wordt aangesloten op de versterker en op een ADSL- of Kabelinternetverbinding.
  2. Bij mensen thuis wordt een "luisterkastje", de Lukas, geplaatst dat aangesloten wordt op de telefoonverbinding (analoog of digitaal)
  3. De verbinding tussen kerk en luisteraar wordt tot stand gebracht door een speciale "kerkradio centrale" op Internet.

schema kerktelefoon of kerkradio