• Slider MCROUTE gimp
  • sas220
  • lukas
  • NP one slider 730x265
  • mag250 slider 295x294
  • ENC300 slider

Waarom NETchange?

Vanwege de ervaring! Streaming bevindt zich op een kruispunt van A/V en Internet/Netwerk techniek. Streaming voor broadcast of webcast toepasssing kent totaal verschillende uitdagingen. Streaming voor 'lecture capture' is weer anders dan streaming voor IPTV. NETchange beschikt over gecombineerde kennis en ervaring, daarom zijn wij gespecialiseerd.

Iedere streaming toepassing kent zijn eigen uitdagingen en oplossingen. Wij weten op basis van ervaring wat de juiste oplossing is voor uw uitdaging. Zonodig ondersteunen wij u in de afstemming met netwerk beheerders, video mensen en streaming providers.

Inmiddels heeft NETchange al veel omroepen, bedrijven, kerken en instellingen door het hele land geholpen met het opzetten van een eigen audio of video streaming oplossing: broadcasters, webcasting, live streaming, streaming over KA-sat, weblecture, IPTV, kerkTV, kerktelefoon of in-store audio.

Er is geen betere leverancier dan één die staat voor zijn produkt en gelijktijdig duidelijk het belang van zijn klant voor ogen heeft. Er is geen betere klant dan een klant die dat begrijpt. Dit levert langdurige relaties op.

NETchange is die leverancier. Mogelijk bent u die klant?