Artikelen

Afdrukken

Waarom KerkTV

Regelmatig spreek ik mensen die voor hun kerk bezig zijn zich te verdiepen in het onderwerp kerkTV. Voor sommigen is het geen kwestie meer van 'wanneer', maar meer van 'hoe'? Anderen zijn nog bezig met een eerste inventarisatie en zoeken naar argumenten om binnen de eigen gemeente draagvlak te creëren.

In deze gesprekken komen vaak de zelfde argumenten voor kerkTV aan de orde. Die wil ik graag met u delen:

  1. We leven als kerk in een moderne tijd, waarin veel van het internet gebruik wordt gemaakt. Als gemeente mogen we daar niet ontbreken.
  2. Leden in het verzorgingstehuis willen we meer bij de diensten betrekken. Zoals bijvoorbeeld wanneer er Avondmaal gevierd wordt. Videobeelden zijn daarvoor het meest geschikt.
  3. Mensen komen slecht naar de kerkdiensten. Op deze manier gaan we naar de mensen (zeker wanneer je in een digitaal TV pakket opgenomen kunt worden).
  4. We hebben al camera's in de kerk. Laten we die nu ook goed gaan gebruiken, zodat mensen van buiten makkelijker bij ons binnen komen.

De argumenten Pro hoef ik denk ik niet verder toe te lichten. Regelmatig krijg ik email berichten onder ogen die iets zeggen over de uitwerking die kerkTV heeft. Hieronder twee voorbeelden. Een betere illustratie is nauwelijks te geven:

Bericht A:
Beste stationsbeheerder,

Iemand heeft de volgende opmerking aan u gestuurd over videostation 'Herv. Gem. Beesd'. “Heel bijzonder om op deze manier een kerkdienst mee te maken! Ik was een niet geziene gast maar het licht kwam tot me!! Dank.” Wil van Z. van B.

Bericht B:
Dag dominee G.,

Door het extreem slechte weer in Friesland konden wij vandaag, zondag (10-01), niet aanwezig zijn bij de doopdienst van onze kleinzoon Max J. Gelukkig hebben we via internet, na een tip van Durk, de hele dienst  kunnen meemaken. Zelfs met beeld en geluid. We zijn hier heel blij mee en voelen ons nu toch betrokken bij dit blijde gebeuren. Het was een dienst die warmte uitstraalde. Vooral het actief meedoen van jongeren ervaren wij als positief. U als voorganger willen we dan ook hartelijk dank zeggen voor de wijze waarop de doop is bediend. Ook de kerkenraad en organisatie van beeld en geluid,  bedankt voor de mogelijkheid - om op deze wijze –de doopdienst  van onze kinderen  mee te maken. Wij wensen u als predikant en gemeente een goede tijd toe.
Met een hartelijke groet vanuit A., Baukje en Lieuwe J.

Waarom kijkt u zelf niet eens? http://kerken.streamit.eu

Natuurlijk zijn er ook tegen argumenten die gebruikt worden. Ook daarbij zijn er iedere keer dezelfde argumenten die gehanteerd worden.

  1. Dan komt er helemaal niemand meer in de kerk.
  2. Niet iedereen hoeft mee te kijken bij wat er in onze kerk gebeurt.
  3. We moeten aan de privacy van mensen denken. Misschien willen ze niet in beeld komen.
  4. Wat kost dat allemaal wel niet.

Hier wil ik natuurlijk wel even op reageren.

ad 1: Er is nog nooit zoveel voetbal op TV geweest als tegenwoordig, toch zitten de stadions voller dan ooit! Mensen die een excuus zoeken om niet meer naar de kerk te komen, vinden dat toch wel. Ze gaan heus niet een uur naar KerkTV kijken als ze eigenlijk niet meer willen.

Ad 2: Dat is een principiële keuze. De mening van de meeste kerken is dat een kerkdienst publiek toegankelijk is en dat dit dus ook geldt voor beelden op Internet. Als er vertrouwelijke zaken besproken worden, dan kan de camera uitblijven of kan er gewerkt worden met een wachtwoord.

Ad 3: Een kerk is baas in eigen huis en daarmee is de privacy wetgeving slechts beperkt van toepassing. Om mensen met bezwaren tegemoet te komen kan de camera positie zo gekozen worden dat een deel van de kerkzaal nooit in beeld komt. Die mensen kunnen dan met een gerust hart daar gaan zitten. In de volgende blog zal ik uitgebreid ingaan op het aspect privacy. Hierover bestaan te veel misverstanden.

Ad 4: Dat valt reuze mee. Euro 2499 voor een kerkzender, eenmalig. Verder een abonnement op het kerkTV distributieplatform. Euro 29 per maand plus e/ct 20 per uur per kijker. Als u nog geen camera hebt hangen dan heeft u in de kerk natuurlijk meer apparatuur nodig. Ook hierover zal ik een apart blog schrijven.